Over Kleigaaf

Dit is de privacy- en cookie policy van Kleigaaf.com. Kleigaaf, gevestigd aan Lumeijstraat 39hs 1056VV Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Anneke de Lange is de Functionaris Gegevensbescherming van Kleigaaf. Zij is te bereiken via anneke@kleigaaf.com.

Kleigaaf respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving stelt.

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

Kleigaaf kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kleigaaf en/of omdat u deze bij het invullen van een contactformulier op de website aan Kleigaaf verstrekt. Kleigaaf kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw emailadres
- Uw IP-adres
- Gebruikte web browser
- Uw BTW-nummer (indien opgegeven)
– Uw Bankrekeningnummer (alleen bij een bestelling)

Waarom Kleigaaf gegevens nodig heeft

Kleigaaf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Kleigaaf  verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt
- In het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht om bestellingen zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen
- Kleigaaf analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
- Kleigaaf verwerkt ook persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Hoe lang kleigaaf gegevens bewaart

Kleigaaf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Geautomatiseerde Besluitvorming

Kleigaaf neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kleigaaf) tussen zit.

delen met anderen

Kleigaaf verstrekt persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bij een betaling aan Kleigaaf word u voor de transactie verwezen naar de website van een Payment Processor door middel van een beveiligde verbinding. Uw betaalgegevens (iDEAL-gegevens, Bancontact-gegevens, creditcardnummer of Paypal login) worden niet doorgegeven aan of zijn op enige ander manier door Kleigaaf te traceren en worden  niet door Kleigaaf opgeslagen. Kleigaaf gebruikt Mollie om betalingen af te handelen. Mollie is verantwoordelijk voor verwerken en verzamelen van transactiegegevens die nodig zijn bij het betaalproces.

in kaart brengen websitebezoek

Op de website van Kleigaaf  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag  op de website. Kleigaaf  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Kleigaaf gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

gegevens inzien,aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kleigaaf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar anneke@kleigaaf.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kleigaaf wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kleigaaf  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en  ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kleigaaf  maakt gebruik van  een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde  handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kleigaaf  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kleigaaf op via anneke@kleigaaf.com.

Kleigaaf is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: Lumeijstraat 39hs 1056VV  Amsterdam

Telefoon: 06-83164291

E-mailadres: anneke@kleigaaf.com

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 74555030